บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา ระบบ ZABBIX Monitoring

Posted by

ZABBIX enterprise class monitoring solution
ZABBIX ระบบ Enterprise Monitoring ที่มากกว่าคำว่า Server and Network Monitoring โดยสามารถ monitor server ทุกระบบปฏิบัติการและ อุปกรณ์ network ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพด้วยการรวมเอาการเฝ้าระวัง, แจ้งเตือนผ่านทาง email หรือ sms แบบเรียลไทม์, รายงานผลการทำงานรูปแบบกราฟที่สามารถดูได้ละเอียดเป็นรายชั่วโมง นอกจากนี้ระบบยังสามารถช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหน้าปัญหานั้นแก้ไขด้วยวิธีการแบบ routine ซึ่งจะช่วยลดปัญหา Down Time ของระบบและยกระดับการดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *