วิธีดู Version ของ Red Hat Enterprise Linux, Centos Linux

Posted by

redhat linuxวิธีการดู Version ของ Red Hat Enterprise Linux, Centos Linux สามารถทได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

  1. ดู version ที่ไฟล์ /etc/redhat-release
    # cat /etc/redhat-release
    CentOS release 5.2 (Final) //หมายถึงเป็น Centos Version 5 release 2
  2. ดู version ด้วยการใช้คำสั่ง uname
    [shell]# uname -a
    Linux tum.ezylinux.com 2.6.18-92.1.18.el5 #1 SMP Wed Nov 12 09:19:49 EST 2008 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux[/shell]

    หรือ
    [shell]# uname -r
    2.6.32-279.22.1.el6.x86_64[/shell]

วิธีที่ 2. ระบบจะไม่ได้บอก version แต่เราจะดูที่ kernel แทนว่าเป็น kernel version อะไรเพราะว่า kernel ของ Red Hat และ Centos จะเป็นเวอร์ชั่นที่แน่นอนในแต่ละ release คือ
Red Hat Enterprise, Centos version 3 จะใช้ kernel version 2.4.21-*
Red Hat Enterprise, Centos version 4 จะใช้ kernel version 2.6.9-*
Red Hat Enterprise, Centos version 5 จะใช้ kernel version 2.6.18-*
Red Hat Enterprise, Centos version 6 จะใช้ kernel version 2.6.32-*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *