สำหรับสาวก putty ผมมี tool ตัวใหม่มาแนะนำ ซึ่ง tool ตัวนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้อง remote หลายจอแล้วต้องรันคำสั่งพร้อมกันหลายๆ เครื่อง tool ตัวนี้คือ “Putty Manager

การใช้งานเราจะต้องมีโปรแกรม putty เสียก่อน เพราะว่า Putty Manager นี้เป็นเพียงแค่ตัวครอบ putty อีกที ซึ่งเวลาเรียกใช้งานครั้งแรกเราจะต้อง config ที่อยู่ของไฟล์ putty ให้ Putty Manager นี้รู้เสียก่อน หลังจาก config เรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะโหลด Putty session ของ putty มาให้เราด้วย แต่เราก็สามารถ config รายชื่อ server เพิ่มเติมได้ด้วยการ create new database ขึ้นมา และก็ add server ที่ต้องการพร้อมด้วย login และ password

สำหรับการทำให้ Putty Manager สามารถสั่งการพร้อมกันได้ เราจะต้องเปิดพร้อม login server ที่ต้องการ remote ให้หมดเสียก่อน จากนั้นให้ลาก tab ของ server ใดก็ได้ไปตรงกลางแล้วเลือกว่าจะวางที่ข้างใดก็ได้โดยข้างที่ถูกเลือกจะถูกไฮไลท์ ตามรูปด้านล่าง จากนั้นถ้าต้องการส่งคำสั่งพร้อมกันให้เลือก server ที่ต้องการส่งคำสั่งพร้อมกันโดยเลือกที่รูป keyboard ด้านซ้ายข้าง command เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็สามารถส่งคำสั่งไปทุก server ที่เลือกโดยพิมพ์คำสั่งที่ตรงช่อง command ได้เลยครับ

putty Manager

Source: ezyhosts.net