แก้ในไฟล์ $HOME/.bashrc ครับ เนื่องจาก redhat ใส่ alias cp=’cp -i’ ไว้ครับ


ดังนั้นแสดงว่าใส่ option -r ไม่มีความหมายครับ วิธีแก้ไขให้คอมเม้นด้วย # ที่ alias cp=’cp -i’ ครับ และทำการ Logout และ login เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ และคราวนี้ท่านก็สามารถใช้งานคำสั่ง cp ด้วย option -f ได้แล้วครับ
ตัวอย่าง
#cp -f /file /existing file