ในบทความนี้สามารถใช้ได้กับ linux ตระกลู RedHat Clone

เราสามารถที่จะทำการ Copy ข้อมูลในคิวของ print server เพื่อที่จะนำไปใช้งาน หรือเพื่อทำการ share load ให้กับ print server ได้โดยการใช้คำสั่งเพื่อทำการ export ข้อมูลออกมา

system-config-printer-tui –Xexport > settings.xml

หลังจากนั้นเราจะได้ไฟล์ setting.xml มา และขั้นตอนต่อไปก็นำไฟล์นี้ไปยังเครื่องที่ต้องการและทำการ import ข้อมูลจากไฟล์เข้าสู่เครื่องโดยใช้คำสั่ง

system-config-printer-tui –Ximport < settings.xml