Firewall ของ Red Hat Enterprise จะใช้ iptables ซึ่งก็เหมือนๆกับ Linux ค่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Centos, Debian, Suse, หรือ Ubuntu ต่างก็ใช้ iptables ด้วยกันทั้งนั้น

การปิดหรือเปิด firewall ใน Red Hat Enterprise Linux สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง System V init script หรือจะใช้ administration tool ก็ได้

การเปิดหรือปิดการใช้งาน Firewall ใน Red Hat Linux

1. ใช้ administration tool ใน Red Hat จะมีคำสั่งในการเปิดและปิดการใช้งาน firewall โดยผ่านทาง GUI และ TUI โดยในคำสั่งนี้จะรวมไปถึงการเปิดและปิดการใช้งาน SeLinux เข้าไปด้วย การรันคำสั่งสามารถทำได้ดังนี้

# system-config-securitylevel //สำหรับโหมด GUI
# system-config-securitylevel-tui //สำหรับโหมด TUI

2. การใช้คำสั่ง System V init script ซึ่งจะมีผลทันทีที่รันคำสั่ง

# service iptables start // เปิดให้ iptables ทำงาน
# service iptables stop // ปิดการใช้งาน iptables

3. การใช้คำสั่งในการ update runlevel ใน system service จะมีผลหลังจากการเปลี่ยน runlevel หรือ boot เครื่องใหม่

# chkconfig iptables on // เปิดให้ iptables ทำงาน เมื่อ boot เครื่องใหม่
# chkconfig iptables off // ปิดการใช้งาน iptables เมื่อ boot เครื่องใหม่