เวลาใช้งาน linux version x86_64 หรือ 64-bit จะมีปัญหาว่า เวลาที่ install flash player จาก adobe ไปแล้ว forefox หรือ opera ยังบอกว่ายังไม่มี flash plugin สาเหตุเนื่องจากว่า flash plugin ที่ให้ download นั้นเป็น version 32-bit ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้กับ linux version 64-bit (firefox เป็น 64-bit)

การ install flash-plugin สำหรับคนที่ยังไม่ได้ install flash plugin

ให้ไป download ไฟล์ rpm ที่

http://get.adobe.com/flashplayer/thankyou/?installer=Flash_Player_10_for_Linux_%28.rpm%29

จากนั้นใช้คำสั่ง

[tum@ezylinux ~]# rpm -ivh flash-plugin-10.0.32.18-release.i386.rpm

การแก้ไขให้ flash-plugin สามารถใช้งานได้กับ linux 64-bit มีวิธีแก้ไข คือ download flash plugin version 64-bit จาก adobe

http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz

ทำการแตกไฟล์ libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz แล้วให้ copy ทับไฟล์ libflashplayer.so ที่ directory ของ flash-plugin ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ /usr/lib/flash-plugin แต่ถ้าหาไม่เจอลองใช้คำสั่ง find / -name libflashplayer.so

[tum@ezylinux ~]# find / -name libflashplayer.so
/home/tum/libflashplayer.so
/usr/lib/mozilla/plugins-wrapped/libflashplayer.so    // link file
/usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so        // link file
/usr/lib/opera/plugins/libflashplayer.so         // link file
/usr/lib/flash-plugin/libflashplayer.so

เมื่อทราบว่า path ของไฟล์ libflashplayer.so แล้วให้ใช้คำสั่ง

[tum@ezylinux ~]# cp -f libflashplayer.so /usr/lib/flash-plugin/libflashplayer.so

หลังจาก copy ทับแล้วให้ restart browser ใหม่

** ให้ login เข้า root user ก่อนเพื่อง่ายต่อการแก้ไข