วิธี Jailbreak iPhone, iPod touch and iPad ด้วย JailbreakMe

Posted In Gadgets / Gear - By Tum. On Monday, July 11th, 2011 With 1 Comment

JailbreakMe-on-the-iPad-2
ทุกวันนี้การ Jailbreak iPhone, iPod touch, iPad สามารถทำได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเข้าสู่โหมด DFU เลย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้สร้าง JailbreakMe.com มา ณ ที่นี้ เพราะว่า JailbreakMe.com นี้ละที่ทำให้เราสามารถ Jailbreak ได้ง่ายๆผ่านเวป โดยขั้นตอนการ Jailbreak นั้นเหมือนกับการ install application เข้าไปใหม่

JailbreakMe support devices (ข้อมูลจาก Mobile Geeky) ดังนี้

  • iPad1: 4.3 through 4.3.3
  • iPad2: 4.3.3
  • iPhone3GS: 4.3 through 4.3.3
  • iPhone4: 4.3 through 4.3.3
  • iPhone4-CDMA: 4.2.6 through 4.2.8
  • iPod touch 3g: 4.3, 4.3.2, 4.3.3
  • iPod touch 4g: 4.3 through 4.3.3


เรามาดูขั้นตอนการ Jailbreak iPhone, iPod touch, iPad กันเลยดีกว่าครับ โดยขั้แรกให้เปิด safari ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์ www.jailbreakme.com เพื่อเข้าสู่ website jailbreakme ดังภาพ
JailbreakMe-website

จากนั้นจะเห็นปุ่ม Free ให้กดปุ่ม Free (รูปบน) และกด install ดังภาพ

Install-JailbreakMe-and-jailbreaking

จากนั้นก็รอให้ cydia ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าคุณได้ jailbreak เครื่องของคุณเรียบร้อยแล้วครับ ถ้ายังงงกับขั้นตอนอยู่ดู video วิธีการ jailbreak ที่ข้างล่างได้ครับ
Jailbroken-and-Cydia-installed

Displaying 1 Comments
Have Your Say

  1. Larraine Brumwell says:

    Can I upgrade 2 4.0 on a 3g with a spirit jailbreak?

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*