ในระบบปฏิบัติการ Linux ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของ device ต่างๆเป็นไฟล์ไว้ที่ directory /dev/ ซึ่งชื่อของ device นั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการดูว่า hard drive ที่เราได้เพิ่มเข้าไปและมีอยู่ในเครื่องนั้นมีชื่ออะไร และวิธีสังเกตว่าถ้าเป็น hard drive แบบนี้จะต้องมีชื่อขึ้นต้นว่าอะไร

เราสามารถที่จะแบ่งชื่อของอุปกรณ์ hard drive ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ

1. กลุ่มอุปกรณ์จำพวก SCSI, Flash drive, SATA จะมีคำขึ้นต้นเป็น sd
2. กลุ่มอุปกรณ์จำพวก IDE จะมีคำขึ้นต้นเป็น hd

ต่อมาจะเป็นจะเป็นตัวอักษรตามหลังคำว่า sd และ hd จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นอุปกรณ์ในลำดับที่เท่าไหร่ในกลุ่มอุปกรณ์นั้นๆ โดยจะเริ่มจาก a เป็นต้นไป

ตัวอย่างชื่อของ hard drive เช่น

- อุปกรณ์ ide ลำดับที่ 1 ชื่อว่า hda ลำดับที่ 2 ชื่อว่า hdb
- อุปกรณ์ SCSI หรือ SATA ลำดับที่ 1 ชื่อว่า sda ลำดับที่ 2 ชื่อว่า sdb

สุดท้ายของชื่อจะเป็นตัวเลขซึ่งความหมายคือบ่งบอกว่าเป็น partition ที่เท่าไหร่ในอุปกรณ์ตัวนั้น เช่น เลข 1 หมายถึงเป็น partition ที่ 1 ,เลข 2 หมายถึงเป็น partition ที่ 2 เป็นต้น แต่ถ้าเราไม่เห็นว่าอุปกรณ์ตัวนั้นไม่มีเลขอยู่แสดงว่า hard drive นั้นยังไม่ได้ทำการแบ่ง partition นั้นเอง

เราลองมาดูตัวอย่างอีกครั้งเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดๆว่าดูอย่างไร

1. sda1 คือ อุปกรณ์ SCSI หรือ SATA ตัวที่หนึ่งและเป็น partition ที่ 1
2. hda3 คือ อุปกรณ์ ide ตัวที่หนึ่งและเป็น partition ที่ 3
3. hda คือ อุปกรณ์ ide ตัวที่หนึ่ง