ระบบ Linux รองรับการทำ rescan SCSI drive แบบ online ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องทำการ restart ระบบ โดยเมื่อต้องการให้ Linux rescan SCSI drive โดยไม่ต้อง restart เครื่องสามารถทำโดยใช้คำสั่ง

echo "1" > /sys/class/fc_host/host/host#/issue_lip
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host/host#/scan

โดยที่ # คือ หมายเลข SCSI bus ที่ต้องการให้ rescan

ในบางกรณีเราจำไม่อยากให้ทำการ rescan ใหม่ทั้งหมด ก็สามารถทำได้ดังนี้

Remove a device:
# echo "scsi remove-single-device " > /proc/scsi/scsi
Add a device:

# echo "scsi add-single-device " > /proc/scsi/scsi
คำเตือน

ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้กับ Hardware ที่ไม่สนับสนุน Hot plug และไม่รับประกันความเสี่ยงที่จะเกิดการ corrupt ของข้อมูล หรือเกิดอาการผิดปรกติกับ SCSI system ดังนั้นการ reboot ระบบยังเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่า