การติดตั้ง Nvidia graphics drivers สามารถทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้

# telinit 3 //จะต้องเข้าสู่ init 3 เท่านั้น
# mkdir /usr/src/kernels/$(uname -r)-$(uname -m)/include2
# ln -s /usr/src/kernels/$(uname -r)-$(uname -m)/include/asm-$(uname -i) /usr/src/kernels/$(uname -r)-$(uname -m)/include2/asm
# export IGNORE_XEN_PRESENCE=1
# sh NVIDIA-Linux-x86_64-180.29-pkg2.run