บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา ดูแล Exterprise Network & Server Monitoring

Posted By Tum. On Tuesday, July 24th, 2012 With 0 Comments

ติดตั้ง ZABBIXNetwork monitor โดยทีมผู้ชำนาญการ และให้คำปรึกษา ออกแบบ และ ดูแล ระบบ ZABBIX
zabbix_logo

ZABBIX คือระบบ monitoring สำหรับ server ทุกระบบปฏิบัติการและ อุปกรณ์ network ต่างๆที่มีความยืดหยุ่นสูง (Network & Server Monitoring) ด้วยการรวมเอาการเฝ้าระวัง, แจ้งเตือนผ่านทาง email หรือ sms แบบเรียลไทม์, รายงานผลการทำงานรูปแบบกราฟที่สามารถดูได้ละเอียดเป็นรายชั่วโมง นอกจากนี้ระบบยังสามารถช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหน้าปัญหานั้นแก้ไขด้วยวิธีการแบบ routine ซึ่งจะช่วยลดปัญหา Down Time ของระบบและยกระดับการดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ZABBIX - All devices monitoring

ZABBIX เป็นระบบ Enterprise Monitoring ที่มากกว่าคำว่า Server and Network Monitoring และสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งใดๆคือ ความสามารถด้านการตรวจสอบข้อมูลทีมีความยืดหยุ่นที่สูง ซึ่งเราสามารถเขียน plugin เข้าไปตรวจสอบได้ทุกระดับของข้อมูลที่สามารถ access ได้ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิของเครื่อง server, การตรวจสอบ log file การใช้ SNMP, เพื่อดึงข้อมูลของอุปกรณ์ network และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้เราสามารถใช้ ZABBIX ในด้านการตรวจสอบ Performance, Capacity Planning, Availability , Integrity Change Management ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ZABBIX enterprise class monitoring solution

ZABBIX Features

 • ZABBIX Server Performance Monitor
  ZABBIX รองรับการตรวจสอบและรายงานผลปริมาณการใช้งานของ CPU, RAM, Disk Space, Network Traffic, Server load, Service on/off และสามารถ Customize ข้อมูลที่ต้องการได้ ผ่านการรายงานผลในรูปแบบของกราฟ , ตารางสรุป นอกจากนี้สามารถตั้งค่า Alert ผ่านทาง email และ sms ไปยังผู้ดูแลระบบหากมีผลการทำงานที่ผิดปกติหรือถึงระดับที่ได้ตั้งค่าไว้
 • ZABBIX Network Devices and Server Monitor via SNMP
  ZABBIX รองรับการ monitor ผ่านโปรโตคอล SNMP ซึ่งมีอยู่บน Network Devices เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น Router, Switch, Firewall, Storage, Power systems บน UPS และอื่นๆ โดย ZABBIX สามารถ Monitor Network utilization, CPU, memory, port status เป็นต้น และนอกจากนี้ในฝั่งของ server เองก็มี SNMP เพื่อใช้ในการ Monitor นอกเหนือจาก ZABBIX agent ไม่สามารถ monitor ได้ เช่น Disk status, ความเร็วรอบพัดลม, CPU status, Power supply stutus เป็นต้น
 • ZABBIX Hardware Monitor
  ZABBIX ยังรองรับการ monitor ด้วย IPMI ซึ่ง Hardware บางชนิดมีการใช้งานอยู่ เช่น server ของ Dell,IBM,HP เป็นต้น ระบบ ZABBIX สามารถ Monitor อุณหภูมิ ความเร็วรอบพัดลม สถานะของ Disk, สถานะของ Power Supply
 • ZABBIX Database Monitor
  ZABBIX รองรับการ Monitor Database server เช่น MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการ monitor uptime, Throughput: Received/Send, Queries per second, Number of slow queries, Database Locking เป็นต้น
 • ZABBIX Integrity Monitor
  ZABBIX สามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ซึ่งเหมาะกับระบบ File Server เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ที่สำคัฐ หรือ ใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข configuration ต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลรับทราบว่าระบบได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน หรือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง binary file เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีแก้ไขไฟล์เพื่อเปิดช่องว่างในการเข้าถึงระบบของเรา
 • ZABBIX Availability Monitor
  ZABBIX สามารถตรวจสอบการทำงานของ Server (รวมถึงระดับ service) และอุปกรณ์ network ชนิดต่างๆ ถ้าหาก Server หรือ อุปกรณ์ network ไม่สามารถทำงานได้ระบบจะ Alert ผ่านทาง email และ sms ไปยังผู้ดูแลระบบทันที และทำการบันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง 

  ZABBIX notification method and flow

 • ZABBIX Report and Alert
  ZABBIX มีระบบรายงานที่หลากหลาย เช่น graph, ตารางข้อมูล, ตารางแสดง event ที่เกิดขึ้นกับระบบ, สถานะล่าสุด, Customize view โดยข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบสถิติของเหตุการณ์ย้อนหลัง โดยสามารถกำหนดระยะเวลาบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา ดูแลระบบ ZABBIX Network & Server Monitoring

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและทำงานกับระบบ ZABBIX เพื่อนำไป monitor notwork และ monitor server ร่วมกับระบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนสูง ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาของระบบและสามารถ customize การทำงานของ ZABBIX ให้ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างลงตัว

บริการของเรา

 • Implementation and Integration Services
  เป็นบริการแบบครบวงจร ด้วยทีม ZABBIX ที่เชี่ยวชาญ โดยเราจะออกแบบการติดตั้งให้อย่างเหมาะสมตามปัญหาและความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงาน และการยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  บริการนี้ประกอบด้วย 

  • On-site implementation ทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้อง
  • Configure ZABBIX for monitor network
  • Configure ZABBIX for monitor server
  • การฝึกอบรม การใช้งานและบำรุงรักษา
  • คู่มือการใช้งานภาษาไทย
  • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ตลอดอายุสัญญาการบำรุงรักษา

ติดต่อเรา:

Our Customers – ZABBIX Network & Server Monitoring tool:

intouch customer
คำค้นยอดนิยม: zabbix คือ