เทคโนโลยี Virtualization ในปัจจุบันได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยที่เห็นบ่อยครั้งมากที่สุดคือการนำไปใช้เป็น VPS หรือ Virtual Private Server ที่ให้บริการในปัจจุบัน Software จำพวก Virtualization มีอยู่มากมายหลากหลายค่า เช่น MS Virtual PC, VMware, Parallel (MacOSX), VirtualBox เป็นต้น  และสำหรับ Linux แล้วก็มี software พวก Virtualization อยู่หลากหลายเช่นกัน เช่น Xen, KVM เป็นต้น

ในบทความนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับ โครงสร้างของ Red Hat Enterprise Virtualization อย่างคร่าวๆ ซึ่งเป็น Virtaul machine ตัวหนึ่งที่ใช้ KVM เป็น core หลักในการทำงาน

Red Hat Enterprise Virtualization Architecture

จากรูปโครงสร้างโดยทั่วไปของ Red Hat Enterprise Virtualization หรือ RHEV จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 1. Red Hat Enterprise Virtualization Manager for Server ( RHEV-M ) จะใช้ Windows 2003 ในการทำงานของ Red Hat Virtualization Manager ซึ่ง Service ที่ใช้จะมีดังนี้
    - Admin portal: GUI สำหรับการจัดการ RHEV
    - User portal: เป็น web portal สำหรับให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็น admin เข้าไปใช้งาน virtual workstations
    - SQL Server: ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆรวมทั้ง log ของ RHEV
  
 2. Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor ( RHEV-H ) คือตัวที่ทำงานเป็น Virtual Host (CPU ต้องเป็น Intel VT/AMD-V) ซึ่งทำงานอยู่บน Red Hat Linux ที่มี KVM ทำงานอยู่
 3. Storage ทำหน้าที่หลักๆ คือเป็น VM hard drive images โดย support การใช้งานแบบ NFS exports, iSCSI targets, FC LUNs
 4. Administrator PC คือ เครื่องที่ใช้ RHEV administrator ในการเข้าไปบริหารและจัดการ RHEV จากเครื่อง RHEV-M

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงสร้างการทำงานของ Red Hat Enterprise Virtualization [RHEV] เท่านั้น

ขอขอบคุณ Red Hat