Tag: Chrome OS

Google Chrome OS – Success or Fail

เมื่อหลายวันมาแล้วหลายๆคนคงจะได้อ่านข่าวเกี่ยวกับ Google Chrome OS ซึ่ง OS ตัวนี้จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อเอาชนะ Windows ได้หรือไม่ ต้องมาดูกัน Chrome OS เป็น OS based on Linux ซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมในแง่ของ OS base แต่สิ่งที่แตกต่างนั้นคือ user interface และความรวดเร็วในการใช้งาน แต่ถึงอย่างไรก็ดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเอาชนะ Windows ได้ง่ายๆ เนื่องจากการพํฒนาโปรแกรมต่างๆที่นำมาใช้งานส่วนมากจะอยู่บน Windows…