Tag: uTorrent

Install uTorrent on CentOS 6

uTorrent เป็น bit torrent client ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เมื่อหลายปีก่อนยังไม่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux ถ้าหากอยากใช้งานจำเป็นใช้ต้อง wine ช่วยในการรันโปรแกรม แต่ปัจจุบัน uTorrent ได้รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux อย่างเป็นทางการ การใช้งานจะใช้งานผ่าน webui ซึงมีหน้าตาการทำงานเหมือนกับ uTorrent บน windows แต่ต้องใช้งานผ่านเวปเท่านั้น สำหรับการติดตั้ง uTorrent บน CentOS 6