Tag: vi

How to disable visual mode on mouse select for vim

หากใครใช้ vi command แล้วพบว่าเวลา select ด้วย mouse แล้วพบว่าเข้า visual mode ซึ่งบางครั้งก็สร้างปัญหาในการ copy และ paste วิธีการแก้ไขไม่ให้เข้าสู้ visual modeสร้างไฟล์หรือแก้ไข vi ~/.vimrc ใส่ set mouse-=a หรือรันคำสั่งด้านล่าง echo "set mouse-=a" >> ~/.vimrc

Show line numbers in vi/vim editor.

ในบางครั้งเราต้องการที่จะค้นหาข้อความที่อยู่ในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งของไฟล์ที่ต้องการแก้ไข ซึ่งครั้งหนึ่งผมก็เคยต้องการค้นหาว่าบรรทัดที่เกิด error ตามที่ Log แสดงออกมานั้นมีข้อมูลอะไรอยู่ ซึ่งตอนแรกๆก็ไม่ได้ค้นหาวิธีว่ามันทำอย่างไรให้แสดงเลขบรรทัดออกมา ช่วงนั้นก็อาศัยความถึกเข้าสู้ด้วยการนับบรรทัดเอา ในบทความนี้ผมจะมาบอกวิธีีการทำให้โปรแกรม vi/vim แสดงเลขบรรทัดและยกเลิกแสดงเลขบรรทัดว่ามันง่ายแค่นิดเดียว เอาละครับมาเริ่มกันเลยละกัน ถ้าต้องการแสดงเลขบรรทัดให้พิมพ์คำว่า :set number หรือ :set nu ถ้าต้องการยกเลิกการแสดงเลขบรรทัดให้พิมพ์คำว่า :set nonum หรือ :set nonumber ** ข้อสำคัญจะต้องอยู่ใน command mode ของ vi/vim…