WRT160NL Linux based Wireless-N Router
WRT160NL Linux based Wireless-N Router

Linksys ออก wireless router ตัวใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ linux ที่รองรับ 802.11n เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากความสำเร็จในการผลิต wireless router ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ linux รุ่น WRT54GL ที่สามารถลง firmware เพื่อให้มีลูกเล่นและฟีเจอร์ที่มากขึ้น สำหรับใน WRT160NL นี้ทาง OpenWRT เตรียมพร้อมที่จะส่ง firmware มาให้ใช้งานกันในเร็วๆนี้ แต่ทางด้าน Tomato เองยังไม่มีวี่แวว

Linksys WRT160 ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจในรุ่นนี้ คือ wireless 802.11n MIMO technology, มีช่อง USB สำหรับต่อกับ External Storage ที่รองรับ FAT, FAT32 และ NTFS เพื่อใช้ในการแชร์ไฟล์ และยังมี Built-in DLNA 1.5 compatible media server streams อีกด้วย