ในการที่จะทำให้ xen ในลินุกว์สามารถทำงานในโหมดของ fully virtualized ได้นั้นจะต้้องอาศัยคุณสมบัติของ CPU ซึ่ง CPU จะต้องรองรับฟีเจอร์ virtualized technology ซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า CPU ที่จะใช้นั้นสามารถทำงานในโหมด fully virtualized ได้ไหมโดยใช้คำสั่ง


#grep –color vmx /proc/cpuinfo –> สำหรับ CPU intel
#grep –color svm /proc/cpuinfo –> สำหรับ CPU AMD

ซึ่งถ้ามีตัว vmx สำหรับ Intel หรือ svm สำหรับ amd แล้วจะแสดงให้เห็นเป็น highlighting และแสดงว่าสามารถใช้ fully virtualized ได้ แต่ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ support fully virtualized ครับ