เมื่อเราใช้งาน guests console อยู่นั้นถ้าเราต้องการจะกด Ctr + Alt + Del จะไม่สามารถทำได้เพราะว่าตัว dom0 จะรับคำสั่งนี้ไปแทน แต่ถ้ากด Ctr + Alt ก็จะเป็นการออกจาก guests console นั้นๆ แล้วจะทำอย่างไรดี ซึ่งใน vmware เราสามารถกด Ctr + Alt + Ins แทน Ctr + Alt + Del ได้ แต่ถ้าเป็น virt-manager ของ RHEL (Red Hat Enterprise Linux) จะทำอย่างไร


วิธีการสามารถทำได้โดยการกด Ctr สามครั้ง และต่อด้วย Alt + Del ซึ่งก็จะหมายถึงกด Ctr + Alt + Del นั้นเอง