ในการติดตั้ง windows ลงบน xen ของ Linux จะมีการติดตั้งที่ยุ่งยากกว่า virtualization อื่นๆ ตรงที่จะต้องดูว่า cpu ที่ใช้ support การลง os อื่นนอกจาก Linux (fully virtualized) หรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

#cat /proc/cpuinfo

CPU inter จะต้องมี vmx ปรากฏอยู่และ CPU AMD จะต้อง svm ปรากฏอยู่เช่นกัน ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่สามารถลง os อื่นนอกจาก linux ได้

เมื่อทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ถ้าเครื่องที่จะติดตั้งมี vmx หรือ svm แล้ว จากนั้นก็จะต้องทำการติดตั้ง package virtualization ถ้าเป็น redhat, centos หรือ fedora ให้ใช้คำสั่งดังนี้

#yum groupinstall Virtualization

จากนั้นทำการ boot เครื่องใหม่โดยให้ boot kernel-xen ขึ้นมาเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานแบบ virtualization ได้

ต่อมาใส่แผ่น windows 2003 และรันคำสั่ง

#virt-manager

เมื่อรันคำสั่งนี้แล้วจะมีหน้า GUI ขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกับการสร้าง guest os ของ vmware ต่อจากนั้นให้ทำตาม step ไปเรื่อยๆ

จนมาถึงขั้นตอนการ copy ไฟล์ไปใส่ใน disk จากนั้น guest os จะทำการ reboot ช่วงนี้ให้เรา stop guest os ก่อนเพื่อแก้ไขค่าของ virtual disk โดยวิธีแก้ไขให้พิมพ์
#vi /etc/xen/<guest-name>

<guest-name> ชื่อ guest os ที่เราได้ตั้งขึ้น

จากนั้นหาบรรทัดที่มีข้อความว่า “disk =” แล้วทำการนำเอาข้อความด้านล่างไปทับในบรรทัดนั้น

disk = ['file:/var/lib/xen/images/win2003,hda,w',
'file:/var/lib/xen/images/window2003.iso,hdb:cdrom,r' ]
จากนั้นทำการ start guest os โดยใช้คำสั่ง
#virsh start <guest-name>
ก็จะเข้าสู่การ Install windows 2003 ตามปกติ

Note:
  1. full-virtualized guest OS ไม่สามารถใช้งาน Plug-n-Play ได้ เช่น USB Drive หรือ USB CD-ROMs.
  2. เมื่อต้องการแก้ไขจำนวน memory ที่เราได้กำหนดให้กับ guest os นั้นๆ จะต้องทำการ shut down guest os นั้นแล้วถึงจะทำการแก้ไขค่า memory
  3. ถ้่าใช้ AMD CPU การติดตั้งอาจจะค้างที่หน้า “Setup is starting Windows”เมื่อได้ติดตั้ง Windows Server 2003-64 bit.