ก่อนอื่นต้องขอท้าวความเกี่ยวกับต้นกำเนิดของ UNIX ก่อนเพราะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันมากจนเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ว่าได้ UNIX กำเนิดมาจาก Bell Labs เมื่อปี 1969 เป็นระบบที่ใช้งานกันภายใน AT&T ผู้ค้นคว้าวิจัย คือ Ken Thompson และ Dennis Ritchie ต่อมาก็ได้มีบริษัทต่างๆได้ซื้อลิขสิทธิ์ source code ของ UNIX ไปเพื่่อไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเป็น Product ของตนเอง ได้แก่ AIX (IBM), HP/UX (Hewlett-Packard), SunOS หรือ Solaris (SUN) และ IRIX (SGI) เนื่องจากระบบ UNIX เป็นระบบปฏิบัติการที่มีราคาแพงในขณะนั้น จึงได้มีผู้ที่คิดค้น Linux Kernel ขึ้นมาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ UNIX คือ Linus Travalds (บิดาแห่ง Linux) และเขาก็ได้ประกาศ Linux Kernel ตัวนี้ใน comp.os.minix ซึ่งเป็น newsgroup ในเดือน สิงหาคม 1991

From: [email protected] (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: <[email protected]>
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix –

I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and
professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing
since april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on
things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat
(same physical layout of the file-system (due to practical reasons)
among other things).

I’ve currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work.
This implies that I’ll get something practical within a few months, and
I’d like to know what features most people would want. Any suggestions
are welcome, but I won’t promise I’ll implement them 🙂

Linus ([email protected])

PS. Yes – it’s free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.
It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never
will support anything other than AT-harddisks, as that’s all I have :-(.