เมื่อวันที่ 25 เดือนที่แล้ว KVM ได้ออก release ใหม่ คือ LVM Release 87 (อย่างกับพัฒนามานาน) โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับ qemu เป็นหลัก โดยได้พัฒนาการทำ live migration ให้ดียิ่งขึ้น, สามารถให้ตั้งค่า cluster size ของ qcow2 (qemu disk image format) และอื่นๆที่ได้แก้ไขเช่น optimization qcow2, networking improvements, merge qemu upstream

ส่วน Feature ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ 2 อย่างคือ
1. HTTP support over curl เอาไว้ใช้สำหรับลง guest OS จากไฟล์ OS image ผ่าน http
2. Additional support for port redirection เพิ่มการ remove redirect port