เคยเกิดปัญหาไหม ถ้าเราทำการสร้าง Virtual network interfaces ขึ้นมาหลายๆ interface และพบว่าเมื่อเรา down Virtual network interfaces บาง Virtual network interfaces จะทำให้ Virtual network interfaces อื่นเกิดการ down ไปพร้อมกัน อาการที่เกิดขึ้น เมื่อเรามี virtual network interfaces ทั้งหมด 4 virtual network interfaces ดังนี้ eth0:0, eth0:1, eth0:2 และ eth0:3 และเราต้องการ down eth0:0 และใช้คำสั่ง

#ifdown eth0:0

จะเกิดการ down ที่ eth0:1, eth0:2 และ eth0:3 ด้วย เนื่องจากว่าเกิดจากบักที่ glibc จะทำให้เมื่อเรา down virtual network interface ที่หมายเลขหนึ่งๆ จะทำให้ virtual network interface ที่มีหมายเลขสูงกว่า down ไปด้วย ในที่นี้ก็คือ virtual network interface eth0:1, eth0:2 และ eth0:3 จะ down ไปด้วย

อีกตัวอย่างนึง เราต้องการ down eth0:2 และใช้คำสั่ง

#ifdown eth0:2

จะเกิดการ down ที่ eth0:3

ทางแก้ไขก็คือ upgrade glibc อย่างเดียวเลยครับ