Red Hat Certifications Pyramid, RHCT, RHCE and RHCARHCE และ RHCT คือ Certified ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้่างขวาง และขึ้นชื่อว่า การสอบ (exam) เข้าขั้นหินพอสมควร เนื่องจากการสอบเป็นการสอบแบบ ภาคปฏิบัติ และเวลาในการสอบมีอยู่อย่างจำกัด เลยทำให้หลายต่อหลายคนไม่สามารถผ่านการสอบในครั้งแรกได้ ในส่วนของการสอบ RHCT, RHCE หรือ RHCT Exam, RHCE Exam สำหรับกฏการสอบใหม่ถือว่าหินกว่าเก่ามาก (มีผลตั้งแต่วัีนที่ 1 มิ.ย. 2009) เนื่องจากว่า การสอบ RHCE จะถูกยุบรวมเหลือแค่ 1 section และมีเวลาให้ 3.5 ชม. จากแต่ก่อนมี 2 section โดยที่ section แรกมีเวลาให้ 2.5 ชม. และ section ที่ 2 มีเวลาให้ 3.0 ชม. และส่วนการสอบ RHCT หรือ RHCT Exam ก็เปลี่ยนกฏเช่นกัน คือ จากเมื่อก่อน เวลา่ในการสอบของ RHCT จะมี 2 section โดย section แรกใช้เวลา 1 ชม. และ section ที่สองใช้เวลา 2 ชม. หลังจากเปลี่ยนกฏใหม่จะทำให้ RCHT exam มีเหลือเพียง 1 section โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชม.

รายละเอีัยดของ Certified, Training, Course และ Exam ของ Red Hat Certification

RHCE Certification

การสอบ RHCE เป็นการสอบความสามารถของผู้สอบในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขปํญหา, การ configure networking service และ security บน Red Hat OS ซึ่งผู้ที่จะสอบ RHCE Certified นั้นไม่จำเป็นต้องมี RHCT Certified มาก่อนก็ได้

RHCE Course
สำหรับ RHCE Courses นั้นมีการระบุเอาไว้ทั้งสิ้น 4 Course ด้วยกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเรียนทั้งหมด 4 Courses ก็ได้เนื่องจากว่าทาง Red Hat เองไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องผ่านการเรียน Course อะไรมาก่อนหรือว่าต้องผ่าน RHCT Certified มาก่อนถึงจะสอบ RHCE Certified ได้ รายละเอียดของ Course สำหรับ RHCT Certified ที่ทาง Red Hat ได้ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของการเรียนมี ดังนี้

 • RH033 Red Hat Linux Essentials
  RH033 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นโดยจะเรียนรู้วิธีการใช้งานพื้นฐาน, การใช้ help ที่มีอยู่ใน linux, การใช้งาน bash shell, การใช้งาน vi, การใช้งาน administrative tools ต่างๆ ใน Red Hat Linux เป็นต้น รวมวันที่เรียน 5 วัน รายละเอียดของ Course Outline RH033
 • RH131 Red Hat System Administration
  RH131 เหมาะสำหรับผู้ที่จะต้องการเรียนรู้และพัฒนาในการเป็น systems administration บน Red Hat Enterprise เช่น การใช้งาน rpm, เรียนรู้ลำดับและวิธีการ boot ของ Red Hat Enterprise, User Management, Kernel Service, System Service, Troubleshooting เป็นต้น รวมวันที่เรียน 4 วัน รายละเอียดของ Course Outline RH131
 • RH133 Red Hat Linux Administration (and RHCT Exam)
  เหมือนกับ RH131 ทุกอย่าง แต่รวมการสอบ RHCT เข้าไป รวมวันที่เรียน 4 วัน และสอบอีก 1/2 วัน
 • RH253 Red Hat Linux Networking and Security Administration
  RH253 เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การ configure networking service และ Security ต่างๆไม่ว่าจะเป็น PAM, SeLinux เป็นต้น รวมวันที่เรียน 4 วัน รายละเอียดของ Course Outline RH253
 • RH300 Red Hat Rapid Track Course (and RHCE Exam)
  RH300 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และความถนัดในการใช้งาน Unix หรือ Linux มาก่อนแล้ว ซึ่งคอร์สนี้คือบทสรุปของการเรียนทุกคอร์สที่ได้กล่าวมานั้นเอง ในการลงเรียนคอร์สนี้ ทาง Red Hat จะบังคับให้สอบด้วย โดยเรียน 4 วัน และวันที่ 5 คือวันสอบ RHCE รวมวันทั้งหมด 5 วัน รายละเอียดของ Course Outline RH300
 • RH302 RHCE Exam
  RH302 เหมาะสำหรับ ผู้ที่จะต้องการสอบ RHCE โดยเฉพาะ

ด้านล่างนี้เป็นตารางแนะนำการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ RHCE

Red Hat RHCT: Certification, Training, Course, Exam
Red Hat RHCE: Certification, Training, Course, Exam

จากตารางด้านบนจะแบ่งผู้เข้าเรียนออกเป็น 2 track ด้วยกัน คือ Stand Track เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยจะแนะนำให้เรียนทุก Courses ครับ แต่ถ้ามีบ้างแนะนำให้เริ่มเรียนตั้งแต่ RH131 เป็นต้นไป ส่วนอีก track หนึ่งคือ Rapid track เหมาะสำหรับผู้เคยใช้งาน Red Hat Linux มาก่อนหรือมีความความรู้ความสามารถอยู่แล้ว โดยทาง Red Hat จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกเหมือนกัน คือกลุ่มของคนที่มีความรู้เยอะแล้ว แนะนำให้เรียน RH300 ก่อนสอบ และกลุ่ม Expert หรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้สอบเลยครับ

RHCE Exam

การสอบ RHCE หรือ RHCE Exam ปัจจุบันถูกจัดให้มีการสอบ เพียงแค่ 1 section และมีเวลาให้ 3.5 ชม. และแบ่งการสอบออกเป็น 2 level skill ด้วยกันคือ RHCT และ RHCE ซึ่งรายละเอียดการผ่านเกณท์มีดังนี้

 • 70 percent or more on the RHCT-level skills.
 • 70 percent or more on the RHCE-level skills.

ในการสอบถ้าท่านทำคะแนนสอบในส่วนของ RHCE ผ่าน แต่ไม่ผ่าน RHCT ถือว่าสอบไม่ผ่าน Certified ใดๆ แต่ถ้าผ่าน RHCT แต่ไม่ผ่าน RHCE ถือว่าท่านจะได้ RHCT Certified

จากประสบการณ์ของผม ถ้ามีความรู้และความชำนาญในการใช้ Red Hat Linux อยู่แล้ว, สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ Configure networking service ได้ ผมแนะนำให้เรียน RH300 คอร์สเดียวพอครั้บ หรือถ้ามั่นใจคิดว่าไม่ต้อง train ก่อนสอบก็ RH302 ไปเลยครับ

แล้วจะทราบผลเมื่อไหร่?? เราจะทราบผลได้ก็ต่อเมื่อผู้คุมสอบ หรือ RHCX ทำการเก็บข้อสอบและส่งผลสอบไปให้ทาง Red Hat เพื่อตรวจข้อสอบ และโดยทั่วไปแล้วจะทราบผลผ่านทาง e-mail ในคืนวันที่สอบ หรืออย่างช้าไม่เกิน 3 Business day ครับ

RHCT Certification

การสอบ RHCT เป็นการสอบความสามารถของผู้สอบในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานด้วย command line หรือ ใช้ administrative tools ต่างๆ, การติดตั้ง Red Hat OS, การใช้คำสั่งตรวจสอบและดูแลระบบ, การแก้ไขปํญหา  บน Red Hat OS สำหรับ RHCT Certified เป็นการสอบสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้งาน Linux

RHCT Course
สำหรับ RHCT Courses นั้นมีการระบุเอาไว้ทั้งสิ้น 2 Course ด้วยกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเรียนทั้งหมด 2 Courses ก็ได้เนื่องจากว่าทาง Red Hat เองไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องผ่านการเรียน Course อะไรมาก่อน โดยผู้สนใจสามารถเลือกเรียน Course ไหนก็ได้ แต่สำหรับผู้เริ่มต้นแนะนำให้เรียนตั้งแต่ Course แรกครับ เพราะว่าเป็นการปูพื้นฐานและความเข้าใจในการใช้งาน Linux และสำหรับผมแล้ว Course RH033 เป็น Course ที่ควรที่จะต้องเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันช่วยให้พื้นฐานเราแน่นและสามารถได้ประโยชน์กับที่เรียนได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดของ Course สำหรับ RHCT Certified ที่ทาง Red Hat ได้ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของการเรียนมี ดังนี้

 • RH033 Red Hat Linux Essentials
  RH033 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นโดยจะเรียนรู้วิธีการใช้งานพื้นฐาน, การใช้ help ที่มีอยู่ใน linux, การใช้งาน bash shell, การใช้งาน vi, การใช้งาน administrative tools ต่างๆ ใน Red Hat Linux เป็นต้น รวมวันที่เรียน 5 วัน รายละเอียดของ Course Outline RH033
 • RH131 Red Hat System Administration
  RH131 เหมาะสำหรับผู้ที่จะต้องการเรียนรู้และพัฒนาในการเป็น systems administration บน Red Hat Enterprise เช่น การใช้งาน rpm, เรียนรู้ลำดับและวิธีการ boot ของ Red Hat Enterprise, User Management, Kernel Service, System Service, Troubleshooting เป็นต้น รวมวันที่เรียน 4 วัน รายละเอียดของ Course Outline RH131
 • RH133 Red Hat Linux Administration (and RHCT Exam)
  เหมือนกับ RH131 ทุกอย่าง แต่รวมการสอบ RHCT เข้าไป รวมวันที่เรียน 4 วัน และสอบอีก 1/2 วัน
Red Hat RHCT: Certification, Training, Course, Exam
Red Hat RHCT: Certification, Training, Course, Exam

ตารางข้างบนเป็นตารางในการแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าจะเรียน Course ไหนบ้าง โดยสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยให้เริ่มเรียนตั้งแต่ RH033 แต่ถ้ามีความรู้มาบ้างก็ไม่จำเป็นต้องเรียน RH033 ให้ไปเรียน RH 131 หรือ RH133 ได้เลย แต่ถ้าให้แนะนำเริ่มเรียนตั้งแต่ RH033 ไปเลยดีกว่าครับ

RHCT Exam

ในการสอบ RHCT ปัจจุบันจัดให้มีการสอบเพียง 1 part ประมาณครึ่งวัน สำหรับการสอบ RHCT เป็นการสอบแบบ performance-based ซึ่งหมายถึง ส่วนแรกผู้สอบจะเจอกับปัญหาจริงๆที่เครื่องสอบ ซึ่งทาง Red Hat ได้จัดเตรียมไว้ และอีกส่วนคือการถามตอบแบบ multiple choice ในการสอบจะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ครับ ส่วนการวัดผลกาารผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของคะแนนทั้งหมดถึงจะผ่าน RHCT Certified

สำหรับผลการสอบก็จะเหมือนกับการสอบ RHCE ครับ คือจะต้องรอรับผลการสอบทาง email ซึ่งจะทราบผลช้าสุดไม่เกิน 3 วันทำการ ครับ แต่ถ้าไวสุดก็ประมาณสองสามทุ่มของวันที่สอบครับ

สำหรับผู้ที่จะสอบ RHCE หรือ สอบ RHCT ก็ขออวยพรให้ทุกท่านสอบผ่านกันทุกคนนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก RedHat.com