คิดว่าหลายท่านคงเคยใช้คำสั่ง dd กันมาบ้างแล้ว
แต่เวลาใช้งานเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคำสั่งนี้ทำไปถึงไหนแล้ว
ในบทนี้ผมจะเสนอวิธีการดูความคืบหน้าของการทำงานของคำสั่ง dd กันครับ

$ dd if=/dev/zero of=/tmp/demo bs=1M count=1563
1563+0 records in
1563+0 records out
1638924288 bytes (1.6 GB) copied, 15.355191 seconds, 104.4 MB/s

วิธีการที่ทำให้สามารถดูความคืบหน้าของการทำงานมีรายละเอียดดังน

โดยทั่วไปถ้าเราใช้คำสั่ง dd จะมาผมลัพธ์ออกมาดังข้างล่าง
จะใช้คำสั่ง

$ pkill -USR1 ^dd$

ควบคู่กับคำสั่ง watch โดยพิมพ์คำสั่งดังข้างล่าง

$ watch -n5 pkill -USR1 ^dd$

*คำสั่ง watch จะค้างจึงไม่สามารถพิมพ์คำสั่งอะไรเพิ่มได้ ถ้า่ต้องการออกให้กด ctrl+c
ขั้นสุดท้ายลองใช้คำสั่งและดูผลลัพธ์กันครับ ซึ่งผลลัพธ์จะ
ออกมาคล้ายๆข้อความด้านล่างครับ

$ dd if=/dev/zero of=/tmp/demo bs=1M count=1563
474+0 records in
474+0 records out
497025024 bytes (497 MB) copied, 4.06409 seconds, 122 MB/s
983+0 records in
983+0 records out
1030750208 bytes (1.0 GB) copied, 9.97723 seconds, 103 MB/s
1508+0 records in
1508+0 records out
1581252608 bytes (1.6 GB) copied, 15.1398 seconds, 104 MB/s
1563+0 records in
1563+0 records out
1638924288 bytes (1.6 GB) copied, 15.6136 seconds, 105 MB/s