Category: System

How to stress test the memory on linux

คำสั่ง stress ช่วยให้เราสามารถทำการทดสอบ workload บน cpu, memory, io, HDD บน POSIX system ซึ่งในบทความนี้จะมาแชร์คำสั่งที่ใช้ในการทดสอบ workload ให้ใช้ memory 95% เพื่อทดสอบ memory ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ สำหรับ Linux kernel < 3.14 stress --vm-bytes $(awk '/MemFree/{printf "%d\n",…

How to fix memory leak from big nfs_inode_cache

ได้รับแจ้งว่า Linux server เครื่องหนึ่งมีการใช้งาน memory เกินกว่า 90% ซึ่งทางผู้ดูแลตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามี process ใดใช้งาน memory มาก ซึ่งผมได้เข้าไปตรวจสอบเบื้ยงต้นด้วยคำสั่ง free ก็ไม่พบอะไรผิดปรกติ # free -m total used free shared buffers cached Mem: 7982 7885 97 0 137…

How to send Email with netcat

การส่งเมล์ผ่าน linux command line สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้และโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบเป็นหลัก แต่ถ้าหากต้องการส่งเมล์เพื่อทดสอบระบบแล้ว การรันคำสั่งและมีขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลการส่งทุกครั้งจะทำให้เสียเวลาในการทดสอบในแต่ละครั้งค่อนข้างมาก ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการส่งเมล์ที่รวกเร็วสำหรับนำไปใช้ในการทดสอบระบบ ด้วยคำสั่ง nc ซึ่งจะช่วยให้ส่งเมล์ได้ด้วยคำสั่งเดียว วิธีการรับส่งเมล์ด้วยคำสั่ง nc สามารถทำได้ดังขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้ รันคำสั่ง date ตามด้านล่าง เพื่อสร้าง date format เพื่อไปใส่ยัง Date: # date '+%a, %d %b %Y %H:%M:%S…

ตารางเปรียบเทียบการใช้งาน SysVinit กับ Systemd

หลังจากที่ RHEL ได้ออก version 7 มาทำให้ผู้ใช้งานต่างต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนระบบ service manager กันใหม่ จากระบบก่อนๆ ที่ใช้ SysVinit มาเป็น Systemd ซึ่งมีข้อดีมากกว่าการใช้ SysVinit หลายข้อ เช่นการทำงานแบบ parallel การทำ handling mount point หรือ support cgroups เป็นต้น จากการที่คำสั่งการทำงานได้มีการเปลี่ยนเแปลงเกือยทั้งหมด ดังนั้นผมจึงนำตารางเปรียบเทียบคำสั่งระหว่าง SysVinit…

How to change an iDRAC password using Racadm

เราสามารถ reset password ของ iDRAC ผ่าน server โดยตรงผ่าน OpenManage ได้ ด้วยคำสั่ง racadm ในขั้นตอนการ reset iDRAC จำเป็นจพต้องติดตั้ง OpenManage บนเครื่องเสียก่อน ซึ่งสามารถดูวิธรการติดตั้งได้ที่ How to install Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) เมื่อทำการติดตั้ง OpenManage เรียบร้อยแล้ว…

Setting a schedule delayed shutdown

การ shutdown บน linux สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการสั่งการแบบทันที ในบางครั้งถ้าหากต้องการตั้งเวลาให้ระบบ shutdown ในเวลาที่กำหนดและมีการแจ้งให้ผู้ที่ remote ท่านอื่นๆ ทราบก่อนระบบ shutdown ก็จะช่วยให้ท่านอื่นๆเตรียมตัวก่อนระบบจะ shutdown วิธีการรันคำสั่ง shutdown แบบ delay และแจ้งให้ผู้อื่นที่ remote ทราบสามารถรันคำสั่งได้ดังนี้

How to fix yum error: database disk image is malformed

ถ้าหากเจอ error “Error: database disk image is malformed” ในขณะที่รันคำสั่ง yum เพื่อทำการ install หรือ update package ดังตัวอย่างด้านล่าง # yum install ruby Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, presto, refresh-packagekit Loading mirror speeds from…

Find out which processes are using swap space

Script สำหรับตรวจสอบว่ามี process ไหนบ้างที่ใช้งาน SWAP บน server ซึ่ง script นี้สามารถแสดงรายละเอียดของ process และ จำนวนเนื้อที่ที่ process นั้นๆใช้งาน