Category: System

Monitor multiple logs in a single shell with MultiTail

tail เป็นคำสั่งที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายและสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถดู log แบบ real time ได้อย่างง่ายดาย (tail -f /var/log/logfile) และในบทความนี้จะนำเสนอโปรแกรมอีกตัวที่ทำหน้าที่เหมือน tail แต่สามารถสร้างหน้าต่างได้หลายๆ หน้าต่างในหน้า console ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้งาน tail เพื่อดู log file หลายๆไฟล์พร้อมๆกัน เพราะไม่ต้องเปิดหน้าต่าง console หลายหน้า ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถรันคำสั่งพร้อมกับดู log ไปพร้อมกันได้อีกด้วย ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง วิธีติดตั้ง…

Bash Autocomplete feature on CentOS Linux

การใช้งาน bash autocomplete บน Linux ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก และสำหรับผมแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมี เพราะช่วยให้สามารถใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในบทความนี้จะนำเสนอ bash autocomplete เสริมสำหรับการใช้งานที่สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดย bash autocomplete จะรองรับการทำงานกับกลุ่มคำสั่งด้านล่างนี้ aspell iconv postgresql autoconf iftop procps automake ifupdown python bash-builtins info rcs bind-utils…

Definition of DNS status: NXDOMAIN, NOERROR and SERVFAIL

ถ้าหากรันคำสั่งเพื่อตรวจสอบ record ต่างๆของ DNS แล้วพบ NXDOMAIN หรือ SERVFAIL แทนข้อมูลอื่น ซึ่งข้อความนี้คือสถานะการ query ข้อมูล DNS ดังนั้นเราจึงควรทราบสถานะการ query เพื่อให้ทราบว่าจริงๆ แล้ว domain ที่ query หา record ต่างๆ มีสถานะเป็นอย่างไร

How to improve DNS lookups on Linux system

ใน Linux การตั้งค่า DNS ในไฟล์ /etc/resolve.conf ไว้หลายเครื่อง ก็หมายถึงการตั้งค่า primary dns, secondary dns … นั้นเอง และเมื่อ primary dns เกิดใช้งานไม่ได้ ระบบจะไปใช้งาน secondary dns แทน แต่ระยะเวลาที่จะเปลี่ยนไปใช้งาน secondary dns จะใช้เวลาประมาณ 5 วินาที (โดย default)…

Steps to install Ruby Version Manager (RVM) on CentOS 6

CentOS 6 ใช้ ruby version 1.8.7 ซึ่งเป็น version เก่าและบาง application ได้ require ruby version ที่สูงกว่า ดังนั้นหากทำการ upgrade version โดยตรงอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ แต่เราสามารถใช้ Ruby Version Manager (RVM) เพื่อช่วยในการติดตั้ง ruby ใน version ที่ต้องการได้โดยไม่กระทบกับระบบหลัก Ruby…

How to install whois using yum on CentOS

คำสั่ง whois เป็นคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลของโดเมนต่างๆได้โดยตรงซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบความถูกต้องของโดเมนผ่านคำสั่ง หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียน script เพื่อดึงข้อมูลต่างๆมาแสดงและตรวจสอบ เช่นตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน หรือตรวจสอบเจ้าของโดเมน เป็นต้น

NUMA Architecture and MySQL

NUMA เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่สำหรับ multiple processor โดยแต่ละ processor (physical) จะมี memory ของตัวเอง ชุดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ processor สามารถเข้าถึง memory ได้รวดเร็วมากกว่าสถปัตยกรรมเก่า ระบบปฏิบัติการ Linux มีวิธีการจัดการกับ NUMA system อย่างไร จะมอง hardware ในระดับ physical layer เรียก processor ว่า…

How to get physical number of CPU sockets on Linux server

บนเครื่อง Linux Server หากต้องการตรวจสอบว่าเครื่อง server ที่ใช้งานอยู่มีจำนวน CPU กี่ socket เราสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเปิดเครื่อง server ดู โดยคำสั่งที่ใช้คือ dmidecode การติดตั้ง dmidecode บน Centos # yum install dmidecode คำสั่งในการตรวจสอบจำนวน CPU ว่ามีกี่ socket สามารถรันคำสั่งได้ดังนี้

How to list the files from rpm package by rpm or yum-utils

หากต้องการ list รายชื่อไฟล์ของ rpm package ที่ยังไม่ได้ install หรือ install ไปแล้ว สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ ใช้คำสั่ง rpm และ repoquery เรามาดูกันว่าจะใช้งานคำสั่งทั้งสองเพื่อให้แสดงรายชื่อไฟล์ของ rpm package ยังไง สำหรับท่านที่ยังไม่มีคำสั่ง repoquery ใฟ้ติดตั้ง package ชื่อ yum-utils คำสั่งในการติดตั้งคือ #…

How to set a crontab to run command on the last day of every month.

เป็นที่ทราบกันดีว่าใน crontab ของ linux มีแค่การกำหนด เวลา วัน เดือน ในการทำงานเท่านั้น หากว่าจะต้องการให้ทำงานในวันสุดท้ายของเดือน หรือ เสาร์แรกของเดือน จะไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าหากรู้วิธีการเขียน script ก็สามารถใช้ script มาช่วยในการควบคุมการทำงานอีกต่อหนึ่งได้ ซึ่งในบทความนี้ผมได้นำตัวอย่าง script ที่ใช้ร่วมกับ crontab เพื่อให้สามารถกำหนดวันการทำงานได้อย่างถูกต้องตามความต้องการมากขึ้น