ถ้าหากรันคำสั่งเพื่อตรวจสอบ record ต่างๆของ DNS แล้วพบ NXDOMAIN หรือ SERVFAIL แทนข้อมูลอื่น ซึ่งข้อความนี้คือสถานะการ query ข้อมูล DNS ดังนั้นเราจึงควรทราบสถานะการ query เพื่อให้ทราบว่าจริงๆ แล้ว domain ที่ query หา record ต่างๆ มีสถานะเป็นอย่างไร

Status ของ DNS เมื่อทำการ query ข้อมูลจะมีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน ตามตารางด้านล่างนี้

Status Meaning
NOERROR หมายความว่ามี domain นี้อยู่โดยอ้างอิงจาก root name servers และมีการตอบผลลัพธ์การค้นหาจาก authoritative name servers
SERVFAIL หมายความว่ามี domain นี้อยู่ในระบบโดยอ้างอิงจาก root name servers (มีข้อมูล) แต่ไม่มีการตอบรับการค้นหาจาก authoritative name servers
NXDOMAIN หมายความว่ามี domain root name servers ไม่มีข้อมูล authoritative name servers สำหรับ domain ที่สอบถาม ซึ่งอาจหมายถึงว่ายังไม่มีโดเมนนี้อยู่หรืออยู่ในสถานะ on-hold ถ้าให้ดีเราควรไปสอบถามที่ whois โดยตรงถ้าหากได้ผลลัพธ์ NXDOMAIN

ตัวอย่างการ query dns ด้วยคำสั่ง dig
status of dns query

ตัวอย่างการ query dns แล้ว return status เป็น SERVFAIL ด้วยคำสั่ง dig และ nslookup
dig command
dig servfail
nslookup command
nslookup servfail