คำสั่ง stress ช่วยให้เราสามารถทำการทดสอบ workload บน cpu, memory, io, HDD บน POSIX system ซึ่งในบทความนี้จะมาแชร์คำสั่งที่ใช้ในการทดสอบ workload ให้ใช้ memory 95% เพื่อทดสอบ memory ว่าจะมีปัญหาหรือไม่

สำหรับ Linux kernel < 3.14

stress --vm-bytes $(awk '/MemFree/{printf "%d\n", $2 * 0.95;}' < /proc/meminfo)k --vm-keep -m 1

สำหรับ Linux kernel >= 3.14

stress --vm-bytes $(awk '/MemAvailable/{printf "%d\n", $2 * 0.95;}' < /proc/meminfo)k --vm-keep -m 1