สำหรับ linux บาง version อาจจะมีปัญหาในเรื่องภาษาไทยที่แสดงผลแล้วตัวสระอยู่ไม่ถูกที่ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากการที่ linux ตัวนั้นไม่มี fonts thai ที่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง วิธีการแก้ไขปัญหานี้สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน

 1. สำหรับ linux ที่สามารถใช้งาน rpm ได้ให้ download ไฟล์ msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm และ ใช้คำสั่ง
 2. [root@ezylinux ~]# rpm -ivh msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
 3. copy fonts มาจาก windows ไปใส่ไว้ที่ fonts:// ในหน้าต่างของ nautilus. ดูเพิ่มเติมได้ที่
 4. Add Windows (TrueType) Fonts in GNOME desktop

 5. สร้าง directory ชื่อ windows ที่ /usr/share/fonts/truetype โดยใช้คำสั่ง
  [root@ezylinux ~]# mkdir /usr/share/fonts/truetype/windows

  ทำการ copy fonts จาก windows มาไว้ที่ /usr/share/fonts/truetype/windows และให้เข้าไปที่ directory ที่ได้สร้างไว้โดยใช้คำสั่ง

  [root@ezylinux ~]# cd /usr/share/fonts/truetype/windows

  จากนั้นให้รันคำสั่งเพื่อสร้าง fonts directory สำหรับ xfs

  [root@ezylinux ~]# ttmkfdir > fonts.dir

  จากนั้นรันคำสั่ง

  [root@ezylinux ~]# chkfontpath --add /usr/share/fonts/truetype/windows

  เพื่อทำการ add fonts เข้าสู่ระบบ จากนั้นให้ทำการ restart xfs service ด้วยคำสั่ง

  [root@ezylinux ~]# service xfs restart

  ถ้าต้องการให้ fonts ที่เรา add เข้าไปอยู่ในลำดับการเรียกใช้ต้นๆให้เราทำการแก้ไขที่ไฟล์ /etc/X11/fs/config ในส่วนของ catalogue เช่น ทำการแก้ไขให้อยู่ลำดับแรกของการเรียกใช้งาน

  catalogue = /usr/share/fonts/truetype/windows,

  /usr/share/X11/fonts/misc:unscaled,

  /usr/share/X11/fonts/75dpi:unscaled,

  /usr/share/X11/fonts/100dpi:unscaled,

  /usr/share/X11/fonts/Type1,

  เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ