ใน virtual console environment จะสามารถแสดง Resolution ได้เพียงแค่ 80×24 lines แต่ถ้าต้องการแก้ไขให้ Virtual Console มี Resolution มีความละเอียดที่มากกว่านี้ก็สามารถทำได้โดยการแก้ไขไฟล์ /boot/grub/grub.conf และเพิ่ม vga=”resolution code” ในบรรทัดของ kernel ดังตัวอย่าง เป็นการ set virtual console ให้มีความละเอียด 1024×768 และ 24 bit

kernel /vmlinuz-2.6.18-92.1.18.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet vga=792

ในส่วนของ resolution codes สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่างนี้

Depth   800×600    1024×768   1152×864   1280×1024   1600×1200
8 bit    vga=771    vga=773    vga=353    vga=775    vga=796
16 bit   vga=788    vga=791    vga=355   vga=794    vga=798
24 bit   vga=789    vga=792    -------    vga=795    vga=799

ปล. ไม่สามารถใช้งานกับ xen kernel ได้