ในระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นใหม่ๆ จะสามารถใช้คำสั่งในการตรวจสอบว่า เครื่องสามารถที่จะรองรับ memory ได้มากที่สุดขนาดเท่าไหร่ โดยใช้คำสั่ง dmidecode ซึ่งเป็นคำสั่งในการดูค่าว่า systems BIOS สามารถรองรับ memory ได้มากที่สุดเท่าไหร่

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง dmidecode ในการตรวจสอบว่า system BIOS สามารถรองรับ memory ได้มากที่สุดเท่าไหร่

#dmidecode -t 16
Handle 0x0032, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Location: System Board Or Motherboard
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 16 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 4