การเพิ่มเนื้อที่ในการทำ Raid Software ของทาง linux นั้นมีการแก้ไขที่ไม่ยากอย่างที่คิด โดยสมมติให้เรามีการทำ Software Raid 5 อยู่ 1 deivce คือ /dev/md0 และมีจำนวนของ HDD ที่ทำ Raid 5 อยู่ทั้งหมด 3 ลูก และเราต้องการเพิ่มเนื้อเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามแต่ เราสามารถทำได้โดยเพิ่ม  HDD เข้ามาตามจำนวนที่ต้องการ (ขอเน้นนิดนะครับ HDD ใหม่ควรที่จะมีเนื้อที่เท่ากับ HDD เดิมที่ใช้ทำ Raid อยู่) โดยผมสมมติว่าต้องการเพิ่ม HDD 1 ลูก ชื่อ device /dev/sdd1 นะครับ เมื่อทำการเพิ่ม HDD เข้าไปแล้ว ให้ใช้คำสั่งด้านล่างนี้เพื่อเพิ่ม HDD เข้าสู่ Raid device

#mdadm /dev/md0 -a /dev/sdd1

จากนั้นให้ run คำสั่งด้านล่างเพื่อเพิ่มขนาดของ Raid device โดยที่

-n คือจำนวนของ HDD ทั้งหมดของ Raid Device

--backup-file คือ การ save critical section เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ล้มเหลว แล้วจะไม่เกิดอันตรายต่อข้อมูลของเรา

#mdadm -G /dev/md0 -n4 --backup-file=/tmp/critical-section

ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการ Resize Filesystem ครับ โดยใช้คำสั่ง

#resize2fs /dev/md0

เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วให้ทำการรันคำสั่ง

#cat /proc/mdstat

ถ้าเห็นสถานะ [UUUU] แสดงว่าใช้ได้แล้วครับ 🙂