ปัญหาที่ทำให้ RedHat 5 และ RedHat 5.1 เกิดอาการแฮงค์ในขั้นตอนสุดท้ายของการ Reboot หรือ Shutdown นั้นเกิดจาก bug ในโปรแกรม cpufreq ซึ่งมันจะเกิด deadlock เมื่อตอนที่จะ unload module ของโปรแกรมนี้ จึงทำให้เกิดการ Reboot หรือ Shutdown ที่ช้ามากๆจนทำให้ user นึกว่าเครื่องได้แฮงค์ไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกแก้ไขแล้วใน RedHat 5.2 และสำหรับวิธีแก้ไขปัญหานี้ใน RedHat 5 และ RedHat 5.1 สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกันคือ

1. ให้ทำการ Update Kernel เป็นเวอร์ชั่นของ RedHat 5.2

2. ทำการ Disable โปรแกรม cpuspeed ซะ ตามคำสั่งด้านล่างนี้

# chkconfig cpuspeed off

# service cpuspeed stop

สำหรับข้อเสียของวิธีที่ 2. นี้จะทำให้ระบบไม่สามารถใช้พลังงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือมันจะกินไฟมากกว่าระบบที่เปิดใช้งาน cpuspeed นั้นเอง 🙂