Tag: Anti-spam

Anti-spam appliances

Anti-spam appliances คือ อุปกรณ์ Hardware ที่ภายในบรรจุ software ที่ไว้ใช้สำหรับการบริหารและจัดการเพื่อต่อสู้กับการ e-mail spam โดยการติดตั้งสามารถติดตั้งให้เป็น gateway ของระบบ mail server หรือให้อยู่ด้านหน้า mail server ปัจจุบัน Anti-spam appliances มี feature ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น สามารถ train ให้ Anti-spam appliances…