Tag: Cyrus

Managing Cyrus IMAP server – Cyrus system administration

Cyrus IMAP เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น POP3, และ IMAP server ที่มีชื่อเสียตัวหนึ่ง แต่หน้าที่ของเจ้า Cyrus IMAP ยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่ามันยังสามารถที่จะทำหน้าที่เป็น MDA หรือ Mail Delivery Agent ได้อีกด้วย ในบทความนี้จะพูดถึงคำสั่งต่างๆ ที่เอาไว้ใช้แก้ไขการตั้งค่าและแก้ไขปัญหา สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มใช้งาน ทุกคำสั่ง ยกเว้น การ telnet จะต้องอยู่ใน user cyrus ก่อน cyradm…