จากบทความ Add fonts thai ใน linux กัน จะขอขยายความในข้อ 2 ซึ่งบางท่านอาจจะงงว่าจะเปิด nautilus แล้ว brows ไปยัง fonts:// ได้อย่างไร บทความนี้จะอธิบายวิธีการให้ทราบครับ

วิธีการ Add Windows (True Type) Fonts เข้าไปยัง GNOME desktop มีดังนี้

  1. Double-click ที่ computer
  2. Click ไปที่ File ตรงเมนูด้านบนจากนั้นเลือก Open Location…
  3. พิมพ์  fonts://
  4. ลากไฟล์เพื่อทำการ Copy Font ที่ต้องการใส้เข้าไปยังหน้าต่างนี้

Note: *ในบางโปรแกรมจะยังไม่สามารถใช้งานได้ก็ให้เรา Restart เครื่องครับ

Tips: เราสามารถสร้าง directory ชื่อ .font ใน home directory ของเราเอง และ copy ไฟล์ font ที่เราต้องการใส่เข้าไปยัง directory นี้ก็ได้ครับ