ใน Linux เราสามารถปิดเสียง beep เมื่อเราได้เมื่อไม่ต้องการ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก โมดูลที่ชื่อ pcspkr
เราสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง

# rmmod pcspkr

และเมื่อต้องการให้ไม่มีเสียงทุกครั้งที่เปิดเครื่องให้ใช้คำสั่ง

# echo “rmmod pcspkr” >> /etc/rc.d/rc.local