เราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบปฏิบัติการของเราสามารถรองรับการทำงานของ application แบบ 64-bit, 32-bit หรือ16-bit ซึ่งในบทความนี้มีคำตอบครับ

ในการทำงานของ microprocessor architecture จะมีการทำงานอยู่ 2 โหมดด้วยกันคือ Long mode และ Legacy mode

Long mode (lm) : จะรันด้วยระบบปฏิบัติการแบบ 64-bit ซึ่งจะสามารถรองรับการทำงานได้ในแบบของ native 64-bit mode และ 32-bit/16-bit compatibility mode ซึ่งก็หมายความว่าสามารถรองรับการทำงานภายใต้ application แบบ 64-bit, 32-bit และ 16-bit
Legacy mode : จะรันด้วยระบบปฏิบัติการแบบ 16-bit และ 32-bit ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่สามารถรองรับ application แบบ 64-bit ได้

คำสั่งด้านล่างนี้ใช้ในการตรวจสอบดูว่าระบบสามารถรันโปรแกรม 64-bit ได้หรือไม่
#grep lm /proc/cpuinfo

ถ้าผลลัพธ์ออกมาแสดงประมาณตัวอย่างข้างล่างนี้หรือมี lm flag ก็แสดงว่าระบบนี้สามารถใช้งานโปรแกรมที่รันในรูปแบบ 64 bit ได้

flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext lm 3dnowext 3dnow