เมื่อต้องการที่จะเปิดการทำงานของ xdmcp ในปัจจุบันไฟล์ config ของ xdmcp ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมอยู่ที่ /etc/X11/gdm/gdm.conf มาเป็น /etc/gdm/custom.conf การเปิด xdmcp นั้นให้แก้ไขไฟล์นี้ โดยแก้ไขในส่วนด้านล่างของข้อความ xdmcp ให้มีคำว่า

Enable=true

หรืออีกวิธีคือใช้ tool แบบ gui โดยรัน 
#gdmsetup

เมื่อทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมรันคำสั่ง
#gdm-restart

ด้วยนะครับ