Tag: Android Platform

HTC Hero Android Platform with Flash Support

เมื่อเร็วๆนี้ HTC ได้เปิดตัว HTC Hero โทรศัพท์ Android platform* ความสามารถของ HTC Hero ตัวใหม่นี้ีรองรับ flash ในขณะที่ iPhone และ iPod touch ยังไม่รองรับการใช้งาน flash และความสามารถที่น่าจะโดนใจอีกอย่างคือ “pinch” หรือ จีบ-ถ่าง ในการขยายหน้าจอหรือลดหน้าจอ