Tag: Core file

Enable Core Dumps for Daemons or Services in Red Hat Enterprise Linux

โดยทั่วไปแล้ว daemon เป็นการทำงานในรูปแบบ background process การสั่งให้ deamond ทำงานสามารถทำได้โดยใช้ service command หรือ ใช้ init script การเปิดใช้งาน core dump (ดูรายละเอียดของ core dump ได้ที่ Core dump file) เพื่อใช้งานการ debug ของโปรแกรมหรือตามความต้องการเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม

Controlling Core Dump Files in Linux

Core dump อีกแล้ว!! คำพูดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนคนหนึ่งได้โทรมาถามปัญหาเรื่องการใช้ rpm เสร็จ ตอนแรกก็งงๆ core dump คือไรหว่า มันขึ้น error ตรงไหน แล้วรู้ได้ไง ผมเลยลองค้นๆดูปรากฏว่าปัญหานี้เราเคยเจอแล้วนี้ เจอที่ blog ของเราเองด้วย แต่ตอนนั้นไม่ได้หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าไม่มีสิทธิแก้ไขอะไรมาก เพราะเราเช่าโฮสทฺ์เค้าไม่ใช่ของเราเอง หลังจากลองดูรายละเอียดแล้วก็พบว่า การเกิด core dump ได้นั้นสาเหตุหลักๆคือ การทำงานผิดพลาดของโปรแกรม (program crash) หรือ อีกสาเหตุเกิดจากการที่…