Tag: Putty Manager

  • แนะนำ Putty Manager tool

    แนะนำ Putty Manager tool

    สำหรับสาวก putty ผมมี tool ตัวใหม่มาแนะนำ ซึ่ง tool ตัวนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้อง remote หลายจอแล้วต้องรันคำสั่งพร้อมกันหลายๆ เครื่อง tool ตัวนี้คือ “Putty Manager” การใช้งานเราจะต้องมีโปรแกรม putty เสียก่อน เพราะว่า Putty Manager นี้เป็นเพียงแค่ตัวครอบ putty อีกที ซึ่งเวลาเรียกใช้งานครั้งแรกเราจะต้อง config ที่อยู่ของไฟล์ putty ให้ Putty…