Tag: stderr

 • How to redirect stdout and stderr to log file

  How to redirect stdout and stderr to log file

  วิธีการ redirect standard output และ standard error ไปเก็บไว้ยัง log file การ redirect stdout and stderr ไปยัง log file ที่ถูกต้อง command > /path/to/log 2>&1 ระบบจะทำการ redirect stdout ไปยัง log file และพร้อมกับ…

 • How to redirect stderr and stdout to a file

  How to redirect stderr and stdout to a file

  การจัดการ output ใน linux ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว เนื่องจากบ่อยครั้งที่เราจะเห็นคำสั่งต่างๆ มีการ redirect error และ output ไปยังไฟล์ เพื่อทำการจัดเก็บและสามารถนำไปตรวจสอบได้ภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งหรือโปรแกรมที่เมื่อรันแล้วมีการแสดงข้อมูลมากทำให้เราไม่สามารถอ่านได้ทันจำเป็นต้องทำการ redirect ไปเก็บไว้ยังไฟล์ เพื่อที่เราจะสามารถเปิดอ่านข้อมูลของการทำงานได้อย่างครบถ้วน บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการ output และ error ในขณะที่ได้มีการรันคำสั่ง