Tag: stdin

How to redirect stderr and stdout to a file

การจัดการ output ใน linux ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว เนื่องจากบ่อยครั้งที่เราจะเห็นคำสั่งต่างๆ มีการ redirect error และ output ไปยังไฟล์ เพื่อทำการจัดเก็บและสามารถนำไปตรวจสอบได้ภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งหรือโปรแกรมที่เมื่อรันแล้วมีการแสดงข้อมูลมากทำให้เราไม่สามารถอ่านได้ทันจำเป็นต้องทำการ redirect ไปเก็บไว้ยังไฟล์ เพื่อที่เราจะสามารถเปิดอ่านข้อมูลของการทำงานได้อย่างครบถ้วน บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการ output และ error ในขณะที่ได้มีการรันคำสั่ง