ใน RedHat V4.5 เมื่อได้ใช้งาน largesmp kernel ในระบบที่มีจำนวน cpu มากกว่า 8 ตัวและไม่ได้เปิด NUMA จะเกิด kernel panic ขึ้นตอน boot เครื่องซึ่ง bug นี้ทาง RedHat ได้ออกมาบอกว่าจะทำการแก้ไขใน update ถัดไป