ใน RedHat v.4 (Update 3 ขึ้นไป) ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ทาง RedHat ได้ออก kernel ที่สามารถ support cpu ที่มีจำนวนมาก โดยใช้ชื่อ kernel นี้ว่า kernel-largesmp-2.6.9-xxx.EL.yyy.rpm (xxx คือ kernel version ส่วน yyy คือ platform name) มี plateform ที่ support อยู่ 3 plateform ดังนี้ :x86_64, ia64, ppc64.

x86_64 คือ cpu ตระกูล EM64T หรือ AMD64

ia64 คือ cpu ตระกูล Itanium

ppc64 คือ cpu ตระกูล Power PC

โดย kernel นี้จะถูกลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการติดตั้ง RedHat กับเครื่องที่มีจำนวน cpu 8 ตัวขึ้นไป

ตารางด้านล่างเป็นตารางที่บอกจำนวน cpu และ memory ที่ kernel-largesmp สามารถรองรับได้

CPU Supported/Certified/Theoretical Limits with the Largesmp Kernel on 64-bit Platforms

Red Hat Enterprise Linux 4 Update 3
Supported CPUs Certified CPUs Theoretical CPUs (NR_CPU)
x86_64 64 64 64
Itanium 64 256 512
POWER 64 128 128

Memory Supported with the Largesmp Kernel on 64-bit Platforms

Red Hat Enterprise Linux 4 Update 3
Supported Memory Theoretical Memory
x86_64 128 GB 1 TB
Itanium 256 GB 1024 TB
POWER 256 GB 2 TB