ในบางระบบที่มีการให้ user login เข้าสู่ระบบเยอะมากและมี user ที่ออกจากระบบโดยไม่มีการ logout ออกไปจะทำให้ระบบสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุ ดังนั้นเราสามารถที่จะนำวิธีนี้มาแก้ไขได้และยังเพื่อความปลอดภัยให้กับระบบอีกทางนึงด้วย วิธีการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ shell ที่ใช้ซึ่งสามารถดูวิธีการเว็ตของแต่ละ shell ได้ดังวิธีข้างล่าง

สำหรับ bash or zsh:
#export TMOUT=เวลา หน่อยเป็นวินาที

สำหรับ tcsh:
#set autologout=เวลา หน่อยเป็นวินาที

สำหรับ ksh:
#export TMOUT=เวลา หน่อยเป็นวินาที