เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง grep ในการช่วยดูไฟล์คอนฟิกในส่วนของข้อความที่มีที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่างๆ เพื่อใช้ในการดูคอมเม้นต์ของไฟล์คอนฟิกนั้นๆว่าได้ทำการคอมเม้นต์อะไรบ้าง จะได้สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบค่าคอนฟิกของเรา

รูปแบบคำสั่ง

[shell][root@Ezylinux ~]# grep -v "^#" myfile.conf | cat -s | less[/shell]

เช่นต้องการดูคอมเม้นต์ของไฟล์คอนฟิกที่มีลักษณะการคอมเม้นต์ที่ใช้ #

[shell][root@Ezylinux ~]# grep -v "^#" /etc/CONFIGFILE.conf | cat -s | less[/shell]

หรือ ต้องการดูคอมเม้นต์ของไฟล์ sendmail.mc ให้พิมพ์

[shell][root@Ezylinux ~]# grep -v "^dnl" /etc/mail/sendmail.mc | cat -s | less[/shell]