Tag: Export database

How to streaming export and import MySQL database to other server

ใครเคย dump database พร้อม import database ข้ามเครืองบ้าง? ฟังดูแล้วเหมือนจะทำไม่ได้ แต่จริงๆแล้วสามารถทำได้และไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแค่มีคำสั่ง nc (netcat) มาช่วยในการส่งข้อมูลแบบ streaming ไปยังเครื่องปลายทาง สำหรับการ streaming export and import MySQL database ไปยังเครื่องอื่นสามารถทำได้โดย รัน mysqldump ที่เครื่องต้นทาง และรัน mysql เพื่อ import ข้อมูลที่เครื่องปลายทาง…